– Först och främst vill jag understryka att deras planer på att öppna kaféet är otroligt bra och att ambitionerna man har om att bli Sveriges bästa LSS-kommun verkligen är lovvärda. Det jag, och många som kontaktat mig, reagerar på är otydligheten kring vem som ska driva verksamheten och när det ska öppnas, förklarar Kindapolitikern.

Enligt Anders Lind har de som arbetar inom daglig verksamhet i Kinda, framförallt deltagarna på Café Bergdala, uppfattat att de blivit lovade att ta över ansvaret på Kindagård, med uppstart i januari.

– Det är den tydligheten som saknas här, och det här är en grupp som är vana vid att bli svikna och komma sist i olika sammanhang. Därför blir det extra viktigt att vara tydlig med vad som gäller i den här frågan, säger Lind och fortsätter:

Artikelbild

| Majoriteten garanterar att kaféet kommer att öppnas och att LSS-Bergdala är involverade, däremot har de en ambition om att fler verksamheter kan involveras i lokalerna på Kindagård.

– Jag hoppas att otydligheten beror på ett missförstånd och att en dialog mellan nämndens företrädare och de som är inblandade i verksamheten på LSS-Bergdala kan reda ut det här.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) bekräftar att en dialog förs med Café Bergdala.

– Jag vädjar att låta oss ta den tid vi behöver för att sätta allt på plats. Vi kan garantera att det kommer att bli av och att Café Bergdala absolut är involverade, förklarar han och fortsätter:

– Däremot tror vi att det är viktigt att vi tänker bredare och att fler aktiviteter kan involveras på Kindagård. Kaféet är givetvis det centrala men vi har ambitioner om att det kan bli större, att det finns mer vi kan göra.