Den nybildade majoriteten C/L/LPo/S är överens om fördelningen av förtroendeposter för mandatperioden 2019–2022. Centerpartiet har tilldelats ordförandeskapet i kommunfullmäktige, en plats som är vikt för Anders Ljung (C).

– Intressant, spännande och lite av ett hedersuppdrag, säger han till tidningen.

Vid sin sida som vice ordförande får han Ing-Britt Andersson (S).

Det är en minst sagt rutinerad politikerduo som ska hålla ordning på debatt, omröstningar, voteringar och återremisser vid fullmäktiges månatliga sammanträden. Ljung har 39 års erfarenhet från dåvarande nämnder för kultur, barn- och utbildning, socialtjänst, nuvarande samhällsbyggnad samt kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

För Ing-Britt Anderssons del handlar det om drygt 21 år i politikens tjänst. Som ledamot i kommunstyrelse, fullmäktige och socialnämnd samt miljö-, bygg- och räddningsnämnd. Hela tiden under sitt mantra "omtanke och omsorg för alla på lika villkor".

De två väljs in på sina uppdrag av det nyvalda kommunfullmäktige måndagen den 15 oktober.