Det hävdar Roland Frithiofsson, vd vid Växtkraft Kinda, efter att ha skärskådat näringslivets tiotaggare i Kinda (se nedan). Vid undersökningen har han utgått från företagens förändringar och nivåer när det gäller omsättning, rörelseresultat och antal anställda. Tidningen skrev nyligen om Papper och Plast i Kisa. I artikeln noterade företagets platschef Mikael Borggren att ”spännande med Kisa är att det vuxit fram ett papperskluster. Många företag här jobbar med pappersprodukter”.

Så är det och tre av dem finns med på företagens tio i topp-lista: Sofidel, Finess Hygiene samt Papper och Plast. De tio företagen som sysselsätter flest personer står för 700 av totalt 2 600 privata arbetstillfällen i Kinda, enligt Roland Frithiofsson som i sin undersökning skriver:

”Hur dessa företag lyckas bibehålla och utveckla sina respektive ’branschpositioner’ (konkurrenssituation) kommer att vara avgörande för Kindas näringsliv totalt. Och inte bara näringslivets utan hela kommunens utveckling.”

Frithiofsson konstaterar att de tio företagen ”står sig bra” i den inhemska konkurrensen. Hans slutsats för de närmaste fem-tio åren är att företagen har ett bra utgångsläge. Inte minst med tanke på att de lyckades hantera det tuffa läge som rådde runt 2006. Överlevnaden och utvecklingen i ett längre perspektiv beror, enligt Roland Frithiofsson, på i vilken utsträckning som företagen lyckas anpassa sig till framtidens krav.

Kindas näringsliv domineras av branscher som bedöms som krympande i ett längre perspektiv. Bland andra verkstads-, trävaru- och pappersindustrier. Frithiofsson betonar dock att det inte behöver innebära en tillbakagång. ”Det finns alltid vinnare och försvinnare”, skriver han i undersökningen, och ser samtidigt möjligheter för företag i växande branscher att frodas och bli större. Det kan gälla inom besöksnäring, utbildning, byggnadsindustri, företagsservice och telekommunikation. Tricket för att nå hållbar tillväxt, enligt Frithiofsson, är att skapa ett bra företagsklimat.