De ansökte om 60 000 kronor. De planerade att bland annat anskaffa bord och grillplats vid hockeyrinken, och att vidareutveckla konceptet Vinterljus i samhället.

Pengarna som kommunen beviljar är 9 800 kronor. Dessa pengar tas ur Hilda och Erik Erikssons fond och inför föreningens ansökning var de 9 800 kronorna de enda återstående pengarna.

Kommunensstyrelsen har föreslagit i en tjänsteskrivelse att ansökan lämnas vidare till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt hantering.

– Vi har inte hört om det blir mer än de pengarna, men vi kommer att använda det vi blivit beviljade till att ljussätta Hackelhallens entré, säger Mona Damm från föreningen.