För två veckor sedan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats i kommunen. Inspektionen visade en del som fungerade bra men även en del som byggföretaget behöver förbättra. De brister som noterades var på byggställningen på arbetsplatsen. Bristerna var att det saknades fotlist, det fanns ingen mellanledare runt ställningen och det saknades överledare på några ställen. Vidare fanns det ställen på byggställningen där det fanns fallrisk. Det saknades även förankringspunkter för byggställningen. Nu kräver Arbetsmiljöverket att bristerna åtgärdas och att skyddsombud och arbetstagare ska vara delaktiga i åtgärderna. Arbetsmiljöverket skriver i beslutet att kraven är ställda utifrån deras tillämpning av arbetsmiljöreglerna och om inte bristerna åtgärdas kan byggfirman få ett föreläggande eller förbud.