Det var för ett par veckor sedan som en lärare skulle börja en lektion på en skola i kommunen, när en elev vid uppredade tillfällen på olika sätt ska ha stört lektionen. Enligt anmälan som nu har gjorts till Arbetsmiljöverket ska eleven bland annat ha uttryckt flera nedsättande kommentarer och även dödshotat läraren. Enligt anmälan ska hen ha sagt "Du lever inte länge till".

Enligt anmälan ska eleven ha gett förklaringen att orden inte varit riktade till läraren, utan till eleven själv.

– Det var en elev som inte var i balans, kommenterar skolans rektor.

Skolans rektor säger också att skolan tar händelsen på allvar och att man även har satt in åtgärder.

– Vi har elever som inte är i balans. Vi sätter in åtgärder och stöd till dessa men vi är inte i hamn till hundra procent.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

– Det handlar dels om att hjälpa eleven, men också att se till att övriga i klassen får arbetsro och att läraren har en bra arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt på något sätt att elever hotar personal eller andra elever eller stör på lektionerna.

– Läraren mår efter omständigheterna bra och vi kommer att följa upp både läraren och eleven och också sätta in mer stöd om det behövs. Vi har haft väldigt få liknande händelser men det här ansåg jag vara så grovt så att jag gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket om hot.