– Hela majoriteten är överens om att vi ska öppna kaféet igen. Vi är långt gångna i förhandlingarna, vi vet inte exakt när det kan bli klart, men vi har sagt att det ska ske så snabbt som möjligt, berättar vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) och vice ordförande Risto Laine (S).

Beslutet att lägga ner den kommunala kaféverksamheten vid Kindagård togs i april förra året och möttes därefter av massiv kritik från bland annat personal, boende och lokala pensionärsföreningar. Det hela kom att utvecklas till en valfråga och kan, enligt Socialdemokraternas Risto Laine, vara en av orsakerna till att partiet tappade många väljare.

– Jag tror inte att man hade räknat med de här reaktionerna och självklart bidrog det till att vi fick färre röster, men hur mycket är svårt att säga. För att förstå bakgrunden till beslutet måste man nog sätta sig in i vilken situation som nämnden befann sig i just då, säger Laine och fortsätter:

Artikelbild

| Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Risto Laine (S) och ordförande Lars Karlsson (L) lovar att kaféet på Kindagård ska öppna så fort som möjligt.

– De ledande i nämnden behövde hålla budget, och man såg samtidigt underskott på 13 till 14 miljoner, så då är det klart att man ser över alla möjliga alternativ man har. Nu är läget annorlunda då kommunfullmäktige tillskjutit vård- och omsorgsnämnden pengar.

Att fortsätta som tidigare, då kaféet var en kommunal verksamhet, är inte aktuellt enligt vård- och omsorgsduon. Huvudmålet är istället att sysselsätta personer inom LSS-verksamheten.

– Vi i majoriteten har en vision om att prioritera LSS-verksamheten lite extra och vårt mål är att bli Sveriges LSS-kommun år 2020. Kindagård är inte bara en symbolfråga utan handlar om så mycket mer, bland annat vikten av mötesplatser, menar Lars Karlsson.

Direkt efter vård- och omsorgsnämndens första sammanträde under den nya mandatperioden besökte Lars Karlsson och Risto Laine Kindagård. Flera Kisabor var på plats, med egen fika, och samtliga var redan då ivriga på att få ett svar från de båda politikerna.

Artikelbild

| Än idag finns öppettider och prislistor kvar från den tid då kaféet höll öppet. Kanske kan de återanvändas.

– Jag tycker själv att det är viktigt att ha ett kafé här. Det handlar om att vi ska ha samlingspunkter och här på Kindagård finns det en speciell historia. Idag är det ett seniorboende, med vanliga hyresgäster, men för många är det fortfarande ett äldreboende, och jag tror det är därför det blev en sådan opinion mot stängningen. Nu återställer vi det hela igen, avslutar Laine.