– Det kommer att bli ett fruktansvärt förlustår för oss mjölkbönder, sa Lars-Ture Pettersson när riksdagsman Magnus Oscarsson, som är Kristdemokraternas landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, besökte Skräddarhemmet där även mjölkbönderna Börje Karlsson och Alexander Karlsson från Finede gård utanför Horn mött upp. På plats fanns även Kinda-politikern Lena Käcker Johansson (KD).

Lars-Ture Pettersson har 60 mjölkkor på gården Skräddarhemmet.

– För min del kommer jag att få köpa foder för en halv miljon kronor i år.

Artikelbild

| Alexander Karlsson, Börje Karlsson,Lena Käcker Johansson, Lars-Ture Petersson och Magnus Oscarsson i kalvhagen

Börje och Alexander Karlsson har ett hundratal mjölkkor på sin gård i Finede.

– Ja, för vår del blir foderutgifterna över en miljon kronor, säger Alexander Karlsson.

Magnus Karlsson besökte i går Kinda och Skräddarhemmet för att presentera Kristdemokraternas åtgärdsprogram för rekordtorkan.

– Först och främst vill vi sänka dieselskatten med 1 krona och 34 öre, något vi kan göra direkt. En annan sak är att införa mottagningsplikt på slakterierna. Detta för att säkerställa att bönderna kan slakta sina djur som inte får foder på grund av torkan. Slakterierna skulle kunna ta emot fler djur om fryskapaciteten ökade och det kan lösas genom att Jordbruksverket får i uppdrag att hyra frysfartyg, säger Magnus Oscarsson.

Artikelbild

| Riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) besökte i går Skräddarhemmet

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett åtgärdspaket för lantbrukarna. Lars-Ture ger sin syn på stödet:

– För min del skulle ett transportstöd innebära 37 000 kronor. Lägg där till att foderkostnaden för mig blir flera hundra tusen kronor.

Artikelbild

| Törstiga kalvar

Och just kostnaderna för foder varierar. Normalpriset ligger på runt 300 kronor.

– Köper man balar från Baltikum får man betala runt 1 200 kronor styck. Många gånger är det förskottsbetalning som gäller och då vet man inte vad det är för kvalité på fodret, säger Alexander Karlsson.

– Jag fick tag på 240 balar i Umeå. För dom skulle de ha 2 000 kronor styck, ja det är stora pengar vi talar om, säger Lars-Ture Pettersson.

Lars-Ture har gått i hop med tre andra mjölkbönder och kommer att få hem 700 foderbalar i slutet av veckan.

– Balarna kommer från Litauen och en bal får vi ta upp när de kommer hit och kolla kvalitén. Sedan ska de ha betalt direkt i euro.

– Jag tror att det kommer att bli en förskräcklig utslagning bland mjölkbönderna, säger Börje Karlsson.

Alexander Karlsson fyller på med:

– Skulle vi få igång slakten skulle det lösa mycket.

– Ett importförbud på nötkött vore nog det rätta, säger Lars-Ture Petersson.

– Nja, det är nog väldigt orealistiskt, säger Magnus Oscarsson.