– Fortsätter det torra vädret kommer det att bli ansträngt för oss i slutet av nästa vecka, säger platschef Patrik Wass, Södra Wood, Kindasågen i Kisa

För ett par veckor sedan utökade Södra avverkningsstoppet till att gälla i hela Södras verksamhetsområde. Södra har en rad faktorer att ta hänsyn till under den närmaste tiden. Dels att stora resurser, både med avseende på utrustning och personal, nu är förlagda till de stora bränderna norrut, vilket gör att det vid en eventuell brand snabbt skulle råda brist på släckningskapacitet och att de inte kan förvänta sig någon hjälp därifrån. En annan faktor, som Södra tar hänsyn till, är att väderleksprognosen för kommande dagar tyder på värme och att torkan fortsätter. I och med det kommer brandrisken att öka under veckan. En tredje faktor är att försörjningslägen för Södras massaindustri är relativ god, men stoppet kan komma att påverka uppstarten vid sågverken.

Detta innebär att Södra har beslutat om att stoppa all avverkning, markberedning och skogsbränsleverksamhet i hela Södra tills vidare. Det regionala stopp, som sedan tidigare gällt enbart östra Götaland, utvidgas till att gälla samtliga verksamhetsområden.

Artikelbild

| Under hösten kommer Kindasågen införa driftstopp på fredagar

– Det finns möjligheter att göra undantag från stoppet lokalt om förutsättningarna förbättras på ett avgörande sätt, säger Patrik Wass.

Kindasågen i Kisa har under fyra veckor haft semesterstopp för underhållsarbeten. Mätstationen och sågverket körde igång i måndags och nu på måndag drar justeringsverket igång. Utlastningen har varit öppen hela sommaren. Kindasågen har ett 90-tal anställda. Inne på området ligger just nu 15 000 kubikmeter inmätt timmer som är klart att såga.

– Det innebär att vi har timmer för produktionen i drygt en vecka, säger Patrik Wass.

Ute i skogen ligger cirka 10 000 kubikmeter avverkad skog som ska transporteras till sågen.

Artikelbild

– Vi får in mellan 25 och 50 procent timmer av vad vi behöver, säger Patrik Wass.

Nu planerar de att köra produktionen fyra dagar i veckan och stå still en dag.

– Tills förutsättningarna ändras kommer det förmodligen bli så att vi gör planerade stopp, då våra anställda får jobba med underhåll och eller gå utbildning med mera. Vi vet ju att det kommer att regna förr eller senare, men kortsiktigt är det bekymmersamt för oss, avslutar Patrik Wass.