– Det är ett helt fantastiskt landskap som ligger precis intill riksväg 23/34. Det är fortfarande öppet med odlingsrösen, murar och riklig växtlighet. Området har varit befolkat sedan 600-700 år tillbaka, minst, berättar den erfarna naturguiden Lars Frölich som tillsammans med Kindas alldeles egna Jerker Carlsson och arkeologen Anders Persson höll i sommarens första guidning.

För att belysa vägens historia och betydelse togs deltagarna med på en 1.5 kilometer lång vandring i ett område där utvecklingen är tydlig, där den stora riksvägen möter häradsvägar och byvägar. Sällskapet började i Skivermåla och Horns socken för att fortsätta till Södra Rothult och Västra Enebys socken. Längs vägen fick de passera gårdar och marker som brukats länge och på olika sätt.

– Vi är väldigt glada för att det finns ett lokalt intresse i Kinda, att man är stolt och glad över sina marker och intresserad av vad som hänt genom historien. Den här gången var det många som hade någon typ av koppling till de här markerna, så det fanns en samlad historia i gruppen, berättar Frölich och fortsätter:

Artikelbild

| Naturguiden Lars Frölich och arkeologen Anders Persson tog med deltagarna på en historisk vandring i ett område som brukats länge, och på olika sätt.

– Den här typen av vandringar är en överföring av kunskap och ett sätt att förstå sina marker och sin hembygd, och därigenom även sig själv.

Trion med Frölich, Carlsson och Persson fortsatte att guida även under söndagen, när de besökte skogsgården Salvarp i Tidersrum. I helgen är det dags igen då Carlsson och Frölich besöker byn Lönningehult, strax utanför Horn, där bebyggelsehistoria står i fokus.