Schedevi Psykiatri är ett företag som erbjuder stöd och omvårdnad för vuxna personer med psykiskt funktionshinder. Verksamheten är särkilt inriktad mot personer som har ett komplext behov.

– Vi har i dag flera väl inarbetade verksamheter i södra Sverige och tillhandahåller därigenom en stor bredd i inriktningen vilket gör det enkelt att hitta rätt form av stöd och omvårdnad för varje individ, säger Lennart Fält som äger Midskeppskoncernen i vilket Schedevi ingår, och som i sin tur är ett dotterbolag till Södra Innergården AB.

Utöver Schedevi har koncernen verksamhet i Nossebro i Västergötland. Sammanlagt förfogar företaget över 80 vårdplatser och har 150 medarbetare, vara 60 i Schedevi. Dess kunder är kommuner och landsting runt om i Sverige, med fokus på Götaland och Svealand.

Artikelbild

| Krister Persson fick uppdraget att ta första taget för om- och tillbygget

– Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och landsting men det förekommer också att kunder gör direktupphandlingar av placeringar, säger Lennart Fält.

Företaget omfattar boende, social träning, stöd i förmågan till individuell utveckling, personlig omsorg och sysselsättning. Omvårdnaden tar avstamp i den enskilde individens specifika behov och de mål som finns för placering.

– På Schedevi förnyar vi kontinuerligt våra verksamheter och processer för att bättre förena privat och offentlig vård och omsorg. Vi vill på så sätt underlätta för den enskilde individens utveckling och bästa möjliga livskvalitet, säger Lennart Fält.

Med undantag för ett par paviljonger så är det mesta ombyggt och uppfräschat när det gäller verksamhetens lokaler. Nu har man dock blivit trångbodda och i veckan togs ett rejält tag med en grävskopa som ett bevis på att verksamheten växer.

– Nu går vi in i ytterligare en fas och bygger om och till Sjövillan. I dag bor det fem personer här och när vi har byggt om och byggt till så utökar vi med två lägenheter.

Totalt kommer 250 kvadratmeter att byggas till. Tanken är att alltt ska stå klart inom ett år.

Lennart Fält har drivit verksamheten sedan 1984.

– Det var mina föräldrar som startade verksamheten 1942, säger Fält medan han hjälper Krister Persson, en av de boende, upp i grävmaskinshytten.

För det var nämligen Krister som fick den stora äran att ta ett jättetag med grävmaskinens skopa som ett bevis på att bygget nu är igång.