– Jag är här igen för att fira att Ydre kommun behåller sin plats med bäst företagsklimat i hela Östergötland, sa Sofia Sjöström, regionchef hos Svenskt näringsliv i Östergötland när hon lämnade över ett diplom till Henrik Isacsson (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen med ansvar för näringslivsfrågor och infrastruktur.

På plats i kommunkontorets stora sammanträdsrum i Österbymo för att fira att Ydre kommun för fjärde året i rad har länets bästa företagsklimat var även kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C), kommunchef Marie Hillman, teknisk chef Urban Tordsson, näringslivsstrateg Lisa Boyero Lindström samt Gunnar Arvidsson och Ellinor Fredriksson som representerade företagen i kommunen.

Av de 200 företagen i Ydre som fick enkäten svarade 49 procent, vilket är lika med rikssnittet.

Artikelbild

| Ellenor Fredriksson, Gunnar Arvidsson och Lisa Boyero Lindström firade Ydres toppplacering

– Rankingen bygger på tre delar, ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet, frågor om bland annat kommunens service och attityder och statistik från SCB och UC, sa Sofia Sjöström.

Samtliga enkätfrågor, utom en, får bättre resultat jämfört med förra året. Mest har företagens attityder till media ökat. Ökat stort har även företagens attityder till skolan gjort och även företagens syn på tele- och IT-nätet. Bäst i landet är Ydre när det gäller företagens svar om konkurens från kommunens verksamheter och tillämpning av lagar och regler. Den frågan som visar en röd pil neråt är att få tag i medarbetare med relevant kompetens.

– Vi har svårt att få tag på rätt kompetens. Vi får utbilda internt inom företaget och den största kompetens som jag ser att man behöver är att man är praktiskt lagd, säger Gunnar Arvidsson på Österbymo Hardwood.

Lisa Boyero Lindström menar att vuxenutbildningen kan vara ett alternativ:

Artikelbild

| Regionchef Sofia Sjöström var på plats i Ydre

– Här kan man försöka få till utbildningar som passar kommunens företag.

– En annan viktig del till att få ungdomar att söka till gymnasieutbildningar som i sin tur passar in till jobben i Ydre och här är både grundskolan och näringslivet viktig när det gäller bland annat information och praktikplatser, säger Henrik Isacsson och fortsätter:

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) och kommunchef Marie Hillman synar enkätfrågorna

– I Ydre är företagen väldigt bra på att ta emot ungdomar på praktik.

Vad ska ni göra för att bli bäst även nästa år?

– Vi får fortsätta med den strategi vi har, det vill säga, en bra kontakt med företagen är a och o och diskutera utveckling, säger Sven-Inge Karlsson.