– Om man kollar på "maktkartellens" budget är det stödpartier, i M och KD, som vi har fått. Nu är vi helt plötsligt det största oppositionspartiet själva. Om alla tycker lika här i fullmäktige är det inte så mycket demokrati kvar, sa sverigedemokraten Christian Nordin Olsson under fullmäktigekvällen och han fick gehör av vänsterpartisten Erik Andersson:

– Man kan ha synpunkter kring att den största oppositionsgruppen sitter innanför stängda dörrar och förhandlar fram en budget. Processen borde genomsyras av större öppenhet.

Som väntat var det heta debatter som ägde rum i samband med Kindapolitikernas budgetbeslut för 2020. Tre förslag låg på bordet och efter votering, med 26 ja-röster, sex nej-röster och tre ledamöter som avstod, stod det klart att koalitionen fick igenom sitt förslag tillsammans med partiduon M/KD, som har åtta mandat i fullmäktige, något som alltså fick två av de andra oppositionspartierna att reagera.

Artikelbild

| ""För M och KD är det här ett ansvarstänkande", sa oppositionsrådet Christer Segerstéen (M) till oss i en tidigare intervju.

– Vi är gärna ett stödparti till koalitionen om vi kan ha en samverkan. För oss moderater är det naturligt att hitta breda lösningar. Det är viktigt att vi tar ansvar för kommunens ekonomi. Det vi nu gör, om vi vågar, är att bädda för 2021 och 2022, sa Christer Segerstéen (M) och fortsatte:

– Att vara oppositionsråd betyder inte att alltid att vara i opposition. I det här fallet tycker jag att vi tar ett ansvar inför kommuninvånarna och det viktiga är att få till en budget som kan fungera.

Kristdemokraternas Lena Käcker Johansson är inne på samma linje när vi når henne via telefon.

– Det kan ju aldrig vara negativt att ta ansvar och det är inte så att vi har låtit någon annan göra vår budget. Vi har haft inflytande över det förslag som kommunstyrelsen presenterat. Samtidigt är det friskt att andra partier, med andra åsikter, faktiskt formulerar och presenterar dem.

Artikelbild

| Koalitionen och M/KD:s budgetförslag fick 26 ja-röster och sex nej-röster (alla från SD + poltisk vilde), samtidigt som tre ledamöter (alla från V) avstod från att rösta.

Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) replikerade också mot Erik Anderssons (V) kritik gällande en budgetprocess innanför "stängda dörrar".

– Vi har absolut inte mörkat någonting under budgetprocessen. Att förändringar i vårt förslag gjordes hastigt beror på att läget och siffrorna hade förändrats.

Artikelbild

| Även Erik Andersson (V) hade synpunkter om att fullmäktiges största oppositionsgrupp, med åtta mandat, ställde sig bakom koalitionens budgetförslag.

Utöver budgeten tog kommunfullmäktige bland annat beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden rätten att besluta om samverkan med RTÖG, men vi fanns på plats vid måndagens kommunfullmäktigemöte för att liverapportera, så alla beslut och debattinlägg finns att ta del av via den rapporteringen.