– Vi har fått till oss att det är hyresgäster som har gnällt på att våra hundar skäller och gnylar och så är det säkert. I det här huset är det en hund som har fått ett flertal ungar och de ger i från sig läten. Min egen hund har blivit livrädd när de har sprängt här utanför, säger Christian Sandstedt som äger sjuårige Daddy, som är en american pitbull.

Christian menar att hundarna har blivit oroliga när man har sprängt undan berg för byggnationen utmed Drottninggatan.

– Det är den slutsatsen som jag drar. De började spränga för en månad sedan. Själv har jag hundvana sedan många år tillbaka. Mamma hade en kennel och jag ser när en hund blir rädd, bland annat vid buller, säger Christian Sandstedt.

Artikelbild

| Christian Sandstedt med sin hund Daddy.

Hyresgäster boende i fastigheten på Linnégatan 7 klagade till Kindahus om att "en hund som skällde och ylade väldigt mycket på Linnégatan 7".

Ett informationsblad sattes upp i trapphusen:

"Vi har inte kunnat lokalisera varifrån ljudet kommer varför vi nu sätter upp denna lapp i alla trapphusen på Linnégatan 7".

Informationen på bladet forsätter med, "då det dels är störande för grannarna med oväsendet samt att ett flertal utryckt oro över varför hunden skäller så mycket uppmanar vi nu er som har hund att ha detta i åtanke fortsättningsvis".

Avslutningsvis står det i skrift följande. "Kanske det kan hjälpa att undvika att lämna hunden ensam alltför länge om det kan vara därför den skäller".

Enligt Jordbruksverkets allmänna råd bör en hund rastas var sjätte timme.

– Jag är själv förtidspensionär så att jag är i princip hemma med min hund alltid. Jag är ute på promenad med hunden väldigt ofta och skulle jag vara borta så ordnar jag någon som går ut med hunden minst var femte timme, säger Christian Sandstedt.

Att det skulle sprängas för berg var inte med i byggplanerna från början.

– Nej, det visste vi inte från start, men när det stod klart att vi var tvungna att spränga så tog vi kontakt med samtliga villaägare på Drottninggatan och dels informerade om sprängningarna och dels besiktiga deras villor. Vi informerade inte hyresgästerna på Linnégatan 7, då vi tyckte att den fastigheten låg så pass långt från sprängningsområdet så att det inte skulle märkas, säger Kindahus vd Jan Skarin.

– Det har märkts väldigt väl när de spränger, säger Christian Sandstedt.

Bovärd Anna-Lisa Ring:

– Ärendet är utrett. Det var de som hade valpar som fått klagomål mot sig. Valparna kommer att flytta inom de närmaste dagarna och informationsbladet kommer att tas ner.

– Jag vill påstå att hyresgäster på Linnégatan 7 har besvärats mer av skällande hundar än störande sprängning, säger Jan Skarin.