– Ja, till nästa badsäsong måste det vara klart, säger Tommy Johansson, tillförordnad samhällsbyggnadschef i Kinda kommun.

Han har tilldelats uppdraget att hitta en lösning på knäckfrågan om allmänhetens möjligheter att bada fritt i Pinnarp. En fråga som väckt vrede, irritation och ändlösa diskussioner de senaste åren.

Bland campare på området vid sjön Övre Föllingen och hos badsugna Kindabor och besökare. Men även i juridiska instanser i flera instanser.

För Tommy Johansson är utslaget efter den juridiska prövningen hos länsstyrelsen, i förvaltningsrätten och två gånger om i kammarrätten glasklar.

Det är allemansrätten och därmed allmänhetens tillgång till sandstranden vid sjön Övre Föllingen som gäller. Vid campingdelen, men också strandremsan som hör till Pinnarps bostadsrättsförening.

– Att värna om allemansrätten är det enda vi kan ha synpunkter på och att inget begränsar den i form av skyltar eller avspärrningar, sa han i tidningen den 23 augusti.

Vägen dit ska gå via kommunens myndighetsutövning av bygglovshandläggare och samtal, överläggningar och förhandlingar på initiativ av Tommy Johansson.

Några kontakter med campingens arrendator och bostadsrättsföreningen är ännu inte tagna.

– Vi vill vänta tills säsongen är definitivt slut så att allt får lugna ner sig. Det här är ett ärende som har pågått i flera år och det är än så länge ingen brådska. Men nu tar vi tag i det.

Tvisten om badet startade sommaren 2012 när campingens ägare stängde badet kvällstid. Sedan dess har motsättningarna eskalerat.