– Ja, så är det, men jag ville ha något att göra så att jag köpte mig en filmkamera och på den vägen är det. Så här långt har det väl blivit ett 35-tal filmer om lokalhistoria, säger Anna-Karin Gredeskog.

Anna-Karin är född och uppväxt i Ryda, några kilometer utanför Björkfors.

Mellan 1982 och 1992 hade hon och maken Per-Inge lanthandeln i Björkfors.

Artikelbild

| En film handlar om mejning i Ömmelsbo

– Innan dess var jag bland annat sekretare på företag i Linköping. Efter att vi la ner affären pluggade jag på halvtid till lärare. Först blev det jobb på Ädelfors folkhögskola och senare fick jag lärarejobb på gymnasiet och komvux i Västervik och till Västervik pendlade jag från Björkfors där Per-Inge och jag bott sedan 2004, säger Anna-Karin Gredeskog.

År 2008 och 58 år gammal fick Anna-Karin diagnosen Parkinson, vilket är en progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av rörelseproblem, stelhet och skakningar.

– Jag slutade jobba och fick stället sjukersättning, men jag ville ha något att göra så att jag anmälde mig till en kurs i filmskapande hos Marona Engvall här i Björkfors. Vi var tre som gick kursen och jag blev väldigt biten och här började mitt stora intresse för att göra egna filmer och 2012 jag köpte mig en filmkamera, vilket var början på min filmkarriär, säger Anna-Karin Gredeskog och fortsätter:

– Själva filmandet är inte det stora utan det är att få lyssna på folks berättelser.

Artikelbild

| Efter att Anna-Karin fick diagnosen Parkinson är det filmskapande som gäller för henne

Anna-Karins första film är från Ömmelsbo som visar tröskning och mejning på gammalt vis.

– Mejning innebär att man slår åkrar och ängar med lie, säger Anna-Karin Gredeskog.

Artikelbild

| Anna-Karin med Kinda arbetarkommuns ordförnde Torbjörn Mellgren

Under åren har det blivit ett 35-tal filmer om bland annat berättelser från 1930-talets Horns Boda och om lädermakarna Ursula och Jens Neelsen som är en berättelse om ett par som lever sin dröm.

– En annan film jag har gjort är om två holländska familjer som har flyttat till Björkfors, säger Anna-Karin Gredeskog.

Artikelbild

| Berättelsen från 1930-talets Horns-Boda är en filmerna

Sin senaste film, Amerikautvandringen, har hon under ett par kvällar visat på Valö i Björkfors.

– Filmen grundar sig på brev från mina förfäder och deras vedermödor. Det var inte så lätt att komma till Amerika som emigrant från Sverige, säger Anna-Karin Gredeskog.

Artikelbild

| Filmen om Ursula och Jens Neelsen är en berättelse om ett par som lever sin dröm

I samband med filmvisningen på Valö uppmärksammade Torbjörn Mellgren från Kinda Arbetarkommun Anna-Karin med ett smycke och diplom för hennes insatser för bevarandet av bygdens lokalhistoria.