KINDA/YDRE

Antalet helt arbetslösa och personer inskrivna i program med aktivitetsstöd fortsätter att sjunka i länet. Den sista augusti var 17 421 personer inskrivna på länets arbetsförmedlingar, vilket är 906 personer färre jämfört med för ett år sedan.

I Kinda har dock arbetslösheten gått upp något under senaste året. Från 216 för ett år sedan till förra månadens 208. Även Ydre visar en liten uppgång. Förra månaden var 70 personer arbetslösa, vilket var två fler jämfört med augusti 2017. Lägst arbetslöshet i länet har Ydre och Söderköping med 4,3 procent följt av Kinda och Åtvidaberg med 4,6 procent. Tuffast på arbetsmarknaden är det i Norrköping som har en arbetslöshet på 10,7 procent och i Motala med 9,4 procent.

Såväl antalet arbetslösa ungdomar som den relativa ungdomsarbetslösheten har mer än halverats sedan 2012. Östergötland har trots nedgången fortfarande en högre ungdomsarbetslöshet än den som gäller i riket i stort men glappet minskar successivt. Så sent som under 2015 hade Östergötland en ungdomsarbetslöshet som översteg riksgenomsnittet med 3,5 procent. Förra månaden var differensen endast 1,3 procentenheter och det mycket goda arbetsmarknadsläget som gynnat länets ungdomar väntas bestå även under kommande år.

– Det ger förhoppningar om att arbetslösheten bland ungdomar kan sjunka ytterligare i länet och att ungdomsarbetslösheten i närtid kommer att kunna ligga i nivå med rikssiffrorna, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I Östergötland var i slutet av augusti 2 558 ungdomar (18-24 år) arbetslösa. Det var 374 färre jämfört med samma månad förra året. I Kinda har antalet arbetslösa ungdomar det senaste året sjunkit med tolv till 37 och i Ydre har ungdomsarbetslösheten sjunkit med fyra till sex.

Även arbetslösheten bland långtidsarbetslösa har gått ner.

– Vi ser en fortsatt bred minskning av arbetslösheten, bland både inrikes och utrikes födda. I augusti minskade även antalet långtidsarbetslösa, vilket är första gången på över tre år, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

– Det är dock fortfarande betydligt svårare för den som saknar en gymnasieutbildning att få en stadig förankring på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till arbete.