Västerås är väl bara en stor industristad, kanske du tänker och ser framför dig en hård stadsmiljö. Den finns, men inte bara den. Vi bor i ett lummigt bostadsområde som nyss firat 50-årsjubileum. Låga hus, lekparker och grönska på gammal åkermark. Precis som det är på många håll i Sverige.

Vill man så kan man naturligtvis bara se olikheterna i en jämförelse med Västervik. Men jag väljer att hellre se likheterna. Och de är många, tro’t eller ej.

Båda är hamnstäder sedan urminnes tider, Mälaren har en betydande fartygstrafik idag. Man kan promenera utmed vattnet och ta en glass en varm dag. Västerås hade förr ångbåtstrafik till och från Stockholm, precis som Västervik har haft en gång i tiden.

Både Västerås och Västervik är riktigt gamla städer. Västerås har funnits som samhälle sedan 900-talet och blev en stad i mitten av 1200-talet. Västervik, som då låg där Gamleby ligger idag, omtalas också som en stad på 1200-talet.

I båda städerna har en hel del gammal bebyggelse bevarats och vi kan se resterna av den stad som folk levde i för några hundra år sedan. Historien är levande och har inte utplånats.

Västervik attackerades av danskarna som brände ner stan, bland annat 1517, 1612 och 1677. I Västerås var det Vitaliebröderna som anföll och brände ner stan, men betydligt tidigare, redan 1390.

1433 är ett årtal som är välkänt i Västervik, då staden flyttades till sitt nuvarande läge och den gamla kyrkan började byggas. Även i Västerås var 1433 ett viktigt år och ett av de årtal som nämns i stadens tidiga historia. Då ledde Engelbrekt Engelbrektsson en upprorshär från Dalarna och belägrade slottet i Västerås. Där härskade då en hatad dansk fogde vid namn Jösse Eriksson.

På slottet i Västervik satt samtidigt den danske fogden Lage Röd, lika illa omtyckt som sin kollega i Västerås. Ett år senare, 1434, kom Engelbrekts man Guse Nilsson och belägrade slottet Stegeholm med sin härskara av upprorsmän.

Ni ser, det finns många likheter. Inte bara historiska utan även andra.

För många är Västerås förknippat med Asea, som dominerat arbetsmarknaden här sedan förra sekelskiftet. Numera heter det ABB och har fortfarande flera tusen anställda i Västerås. Ungefär som på en bruksort, där ett industriföretag nästan är synonymt med orten. Kanske kan man jämföra detta med Electrolux roll i Västervik, som kommunens största industriarbetsplats i över 50 år. Vid nedläggningen 2004 var 518 personer anställda.

Runt både Västervik och Västerås finns en hel del herrgårdar och stora gårdar. Landskapet är varierat men kanske lite mer slättland här i norr. Men rikt på fornlämningar, precis som i Tjustbygden.

Naturligtvis finns det många städer som man kan göra den här liknelsen med och få det att stämma ganska bra. I allmänhet är det nog så att vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Något att komma ihåg, tycker jag.