Insändare Julstämning är något som efterfrågas om man ser till hur det kommersiella utbudet förändras i takt med att julen närmar sig. Gator och torg genomgår förvandling och pyntas med plast- och ljusdekorationer. Många besöker även kyrkan eller lyssnar på religiösa sånger liksom Nu tändas tusen juleljus, där den andra versen lyder:

”Och över stad och land i kväll

går julens glada bud,

att född är Herren Jesus Krist,

vår Frälsare och Gud.”

Denna vers tror jag för många låter lustig eftersom den innehåller underliga och märkliga ord som förknippas med gammaldags fromhet. Min uppfattning är att när kyrkliga företrädare på samma sätt känner att religiösa ord klingar lustigt ersätter man hellre dessa ord med ett slags nyspråk och det andliga tomrummet fylls med moderna ideologier. Det kan även ske att man talar om dessa ord i ett tonläge som avslöjar att man inte tar det på allvar. Resultatet tycker jag är att kyrkobesöket blir trist och plågsamt eftersom det inte motsvarar den andliga efterfrågan hos besökaren. I förlängningen blir livet trist och outhärdligt utan högre mening.

När vi tänker efter tror jag att vi hör hur vårt tonläge avslöjar de tankar och känslor som finns i vårt inre. Om det religiösa språket tas på allvar och talas med uppriktig klangbotten; född är Herren Jesus Krist vår frälsare och Gud; då är det min erfarenhet att allt i mitt inre som är vacklande och bittert kan få bestående stadga och mening; sättet på vilket jag upplever tillvaron förändras i mycket ljus riktning. När kyrkliga företrädare tar det religiösa språket på allvar tror jag att det ger julstämning som svar på den efterfrågan yttre dekorationer och kommers inte möter.