Insändare Svar på insändaren ”Vi vill se ett EU för oss” den 2 maj.

Hur exportberoende är Sverige jämfört med andra länder? Frågan aktiveras efter torsdagens insändare av Tomas Söreling IF Metall Dackebygden och oppositionsråd i Hultsfred. Han påstår att: ”Få länder är så exportberoende som Sverige.”

Faktum är att Sverige kommer på plats 19 av EU:s 28 medlemsländer räknat på den totala exporten i förhållande till BNP, enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Vandringssägnen om Sveriges exportberoende är en råttan-i-pizzan-historia som gått från mun till mun genom näringslivet, fackföreningar och politiska partier.

Uppenbarligen har Sveriges så kallade eliter inget intresse av sanningen när de ska utarbeta förslag till landets politik. Det går helt enkelt inte att lita på deras kompetens, ärlighet och uppsåt. Inte heller de som för olika partier kandiderar till EU-parlamentet är att lita på. Av den mängd vallöften som nu börjar framföras inför EU-valet är de flesta av ett slag som inte ens hanteras av EU eftersom de ligger utanför EU:s beslutsrätt, i enlighet med EU:s grundlagar (fördragen). Skulle löftena ligga inom EU:s beslutsrätt så har ändå inte EU-parlamentariker och EU-parlamentet någon som helst rätt att lägga fram lagförslag. I EU är det endast den icke demokratiskt valda EU-kommissionen som har rätt att lägga fram lagförslag. EU-parlamentets makt är endast att godkänna eller förkasta de av EU-kommissionen framlagda förslagen. Alltså har inte EU-parlamentet möjlighet att driva politiken, vilket partierna vill få oss att tro nu inför EU-valet.

Dessutom ligger EU:s nyliberala ekonomiska politik fast genom EU:s grundlag (fördrag). Fördragen kan endast ändras om alla 28 medlemsländer är eniga. (Parlamentet har även här noll inflytande) Något som i praktiken är så gott som omöjligt. På hemmaplan gör det att oavsett vilket eller vilka partier vi röstar fram för att styra Sverige kan politiken inte ändras från den av EU beslutade. Demokratin är alltså satt ur spel även på hemmaplan inom de områden EU har beslutsrätt.

EU-valet handlar för svensk del om att tillsätta 20 platser (2,66 %) av parlamentets 751. Din röst ger legitimitet åt det i grunden odemokratiska EU.