Insändare Nyligen rapporterades att vaccinbrist har uppstått på grund av ”oväntad” tillströmning, och därför kommer riskgrupper att prioriteras i fortsättningen. Ett delvis självskapat problem enligt min mening.

Hade man i kampanjerna för vaccination informerat om inte bara riskgrupper som bör vaccineras, utan även angett vilka grupper som INTE bör vaccinera sig, och dessutom redogjort för rapporterade biverkningar, hade bristsituationen troligen aldrig uppstått.

Detaljerad information om ovanstående står däremot i vaccinets bipacksedel. Den börjar så här: ”LÄS NOGA IGENOM DENNA BIPACKSEDEL INNAN DU

ELLER DITT BARN FÅR DETTA VACCIN. DEN INNEHÅLLER INFORMATION SOM ÄR VIKTIG FÖR DIG”.

Det är för mig obegripligt varför den inte obligatoriskt lämnas till patienten före vaccination.

Vårdapparatens verksamhet bygger ju på att den erbjuder hjälp i form av undersökningar, diagnoser, information och rekommenderad vård, exempelvis med receptbelagda mediciner. I det fallet ges fullständig information via bipacksedeln som alltid bifogas medicinen. Men: Patienten själv bestämmer. Hon tar själv alla risker vid all behandling i och med att hon har det slutliga ansvaret för sin hälsa.

Det låter så betryggande när man prioriterar ”folkhälsan” inför vaccinering, men känns bedräglig och klingar falskt när många upptäcker att de fått biverkningar, ibland allvarliga, som de borde fått information om innan vaccineringen. Hade de fått den kanske de valt att inte ta sprutan.