Insändare I dessa tider när det talas om politikerförakt är det trevligt att kunna lyfta fram en politiker som fattat vad det innebär att vara folkvald. Gudrun Brunegård (KD) har i landstinget de senaste åtta åren jobbat för att vi i Kalmars och Östergötlands läns skärgård/glesbygd ska få tillgång till ambulanshelikopter.

Vår egen erfarenhet av vad en ambulanshelikopter betyder i ett akut sjukdomsfall är från Västerviks södra skärgård då en hjärnblödning förmodligen fått en dödlig utgång om det inte funnits en helikopter tillgänglig på Gotland. Transporten till Linköping blev snabb och skonsam. Utan helikopter hade transporten skett på skumpig väg på ön, med båt på oroligt hav till Västervik och ambulans till Västerviks sjukhus där man beställt vidaretransport med ambulans till sjukhuset i Linköping. Ambulanshelikopterns snabbhet räddade liv.

Vårt parti som har styrt i landstinget de senaste åtta åren har inte haft förmåga och empati nog att åstadkomma det som Gudrun och KD är på väg att lyckas med – rädda många människors liv.