Insändare Alla kurvor pekar åt ett håll: resandet och transporterna ökar i Sverige. Vi pendlar till jobbet, utbildningen eller fritidsaktiviteterna. Samtidigt förväntar vi oss att det finns varor i butikerna och att välfärden fungerar. Samhället skulle inte fungera en dag utan transporter.

Åtta av tio resor sker med bil i Sverige. Trots det väljer politikerna att planera för minskad bilism. Man stänger av gator och tar bort parkeringsplatser. Det är väldigt dålig timing, eftersom det sker i en tid när bilarna släpper ut allt mindre och blir allt säkrare. I framtiden kommer de troligen att kunna köra sig själva. Bilen är framtiden!

Därför är det inte märkligt att svenska folket är missnöjda med utvecklingen. Enligt en Skop-undersökning som Kungliga Automobil Klubben (KAK) gjort anser 72 procent av befolkningen att politiker och myndigheter inte planerar på rätt sätt för den växande bilismen.

I framtiden krävs mer av allt resande och då behövs bilen i allra högsta grad. Därför vore det bättre om politiker och makthavare uppmuntrade den utveckling som sker istället för att motarbeta bilen.