Insändare Svar på insändaren "Återta helgdagen" den 21 november.

Ulrik Petersson anser att annandag pingst ska återinföras som röd dag. Varför?

Först anger han en historisk orsak. ”Det kristna arvet har byggt upp vårt land Sverige.” Här tycks det saknas en definition av ”det kristna arvet”. Vad är det? Vidare, att det är detta odefinierade något som byggt Sverige är ett omotiverat påstående, vilket gör att det saknar egentligt värde.

Den andra orsaken är rent hedonistisk. Det bästa vore att både nationaldagen och annandag pingst utsågs till helgdagar, menar Petersson. Det allra bästa vore förstås om alla årets dagar utsågs till helgdagar, men som Petersson själv redan konstaterat finns det ett tydligt ekonomiskt skäl till att inte göra det.

Den tredje orsaken är fysisk-social. Människor av alla de slag behöver tid för lite extra vila. Men som Petersson själv säger så har man ju ersatt annandag pingst med nationaldagen. Så, ingen förlust av återhämtningsmöjligheter föreligger alltså.

Den fjärde orsaken är önskemålet att bevara traditioner. Folk gifter sig i pingst. Och det kan de väl fortfarande göra, eller? Kanske inte just på annandagen då, men att Sverige ska stängas av en hel dag för att några tiotal personer måste gifta sig just den dagen känns hur som helst lite väl tillmötesgående gentemot de lyckliga paren.

Den femte och sista orsaken – och här tror jag vi är framme vid Orsaken – är renodlat religiös. ”Vi firar pingst för att den helige Ande föll över den första församlingen i Jerusalem och han är lika verksam i dag över hela vår värld.”

Jojo. En ”helig ande” ska alltså ha ”fallit” över en stad i Mellersta Östern en gång för länge sedan – och därför ska vi fira pingst. Här har tydligen Peterssons föregivna intresse för historia fått ge vika till förmån för aningen mer spekulativa behov. Det är ju nämligen ett historiskt faktum att Sverige i dag är ett av världens mest sekulariserade länder, vilket innebär att en mycket stor majoritet av den svenska befolkningen har en mycket klen tilltro till existensen av Peterssons åberopade andeväsen och därför inte kan förväntas ha något större intresse av att fira detta över huvud taget.

Nej, argumenten håller helt enkelt inte.