Insändare Talman Andreas Norlén har bett Stefan Löfven undersöka om han kan få stöd av andra partiledare för att bilda en regering. Arbetsrätten har kommit upp som en skiljelinje mellan S och borgerligheten.

Vad gäller då frågan? När en före detta C-minister och en fackordförande diskuterade i söndagens Agenda i SVT handlade det bara om en detalj. En ändring i LAS 22§, turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Anställningstid skulle ersättas med kompetens.

Arbetsrätten visar hur parterna, företag och fack, kan arbeta för att formulera och lösa problem. Den bygger på ramlagar som säger att parterna ska förhandla, teckna avtal med varandra och tolka avtal. Den innehåller inga skarpa vapen. Den part som bryter mot lagen får betala några tusen i skadestånd.

Bakgrunden till arbetsrätten från 1976 var att parterna i företag behövde arenor för att formulera och lösa interna problem och konflikter. Inom företag finns en gammal uppdelning i parter, ägare och facket.

LAS är inte tvingande. Den kan efter förhandling ersättas med kollektivavtal. Med vissa tvingande regler, till exempel att uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och sakligt grundad. Vid arbetsbrist finns redan i dag generösa undantag från regeln om anställningstid.

Stefan Löfven kommer från facket och är en van förhandlare. Partier som i förhandlingar om hur riket ska styras, driver detaljer som att ändra en rad i LAS 22§, visar att man inte har den kompetens som krävs för att ingå i en regering.