Debatt Medarbetare är det viktigaste Regionen har, utan dem finns varken vård, kulturinstitutioner, folkhögskolor, kollektivtrafik eller sammanhållen regional utveckling. Förutom arbetstid och lön är delaktighet och utveckling det som gör ett yrke attraktivt men också en hållbar arbetsmiljö och arbetssituation.

Vi vet att allt fler känner sig stressade och att det är svårt att få ihop vardagen. Vi vet att allt fler arbetsuppgifter tillkommer samtidigt som få skalas bort. Vi vet även att om människor mår bra fysiskt så förbättrar det den psykiska hälsan och minskar stressen. Ett hållbart arbetsliv handlar om allas rätt till en god arbetsmiljö – fysisk, digital och social. Arbetsmiljön ska kunna främja utveckling, nytänkande och professionellt arbete. Vi vill ha en arbetsplats som gör detta möjligt och som arbetar aktivt för att minska riskerna för ohälsa.

Vårt förslag för att få ett hållbart arbetsliv är att återinföra friskvård på arbetstid för alla anställda i Region Kalmar län. Det finns redan olika insatser för friskvård som till exempel friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer och möjlighet för regionens medarbetare att hyra förmånscykel. Men vi vet att det fortfarande är ojämlikt för våra medarbetare och förutsättningarna är skilda.

Region Kalmar län är en kvinnodominerad arbetsplats och kvinnor står för den större delen av det obetalda hemarbetet. Att kombinera hämtning av barn, läxläsning, omsorg av äldre familjemedlemmar, matlagning och städ med att samtidigt ha tid och ork till att dessutom ta hand om sig själv med friskvård blir därför ofta bortprioriterat.

Vänsterpartiet tycker att det är dags att, som en av länets största arbetsgivare, ta nästa steg. Vi vill införa schemalagd friskvård.

Det är viktigt med friskvård i form av motion för att orka med ett helt arbetsliv!