Debatt I skrivande stund är regeringsfrågan i Sverige olöst. Slutresultatet beror främst på Centerpartiets och Liberalernas ställningstagande med tyngdpunkt på Centern.

Dessa båda partier har i valrörelsen lovat att under inga förhållanden ge inflytande till de nationalkonservativa Sverigedemokraterna. Detta i sin tur har orsakat Alliansens splittring då både Moderaterna och de framgångsrika Kristdemokraterna förklarat att de i sakfrågor med likartad uppfattning kan samarbeta med SD. Mindre avvikande uppfattningar finns i dessa båda partier.

Opinionsmässigt har både C och L en S-vänlig falang vilket försvårar valet mellan Löfven och Kristersson.

C och L har redan på ett tidigt stadium försatt sig i en svår situation som medfört att förtroendet för Annie Lööf och Jan Björklund på kort tid dalat från toppnivåer. Samtidigt har opinionssiffrorna sjunkit.

Liberalerna har under den tidigare populäre Björklund förlorat många väljare och riskerar vid ett extraval att inte klara spärren till riksdagen. Många L-väljare föredrar M före S. Samtidigt finns en S-vänlig falang vilket försvårar Liberalernas val mellan Löfven och Kristersson. L:s väljartapp till M är nu större än till S.

I slutomgången är det mest troliga att både C och L väljer Löfven då svekdebatten sannolikt blir mildare än om man väljer Kristersson. Sker detta har Löfven lyckats spränga Alliansen och fått till stånd sin eftersträvade blocköverskridande samverkan. Alliansen är därmed under åtminstone denna mandatperiod upplöst. S kan definieras som ett mittenparti även om en klar vänsterfalang finns.

Centern har under Lööf positionerat sig klart till höger om Moderaterna i frågor som rör den ekonomiska politiken och arbetsmarknadsfrågor.

I migrationspolitiken har C hittills legat nära Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa två olika positioner har bidragit till att Alliansens två restpartier Moderaterna och Kristdemokraterna står varandra nära och kan beskrivas som moderat konservativa med liberala drag. KD har på kort tid haft stora opinionsmässiga framgångar och M har under samma tid vunnit väljare från C och L men förlorat väljare till SD som i sin tur stärkt sin ställning bland väljarna.

SD är ett socialkonservativt nationellt parti som vill lämna EU och har främst nått sin starka ställning i svensk politik genom sitt motstånd till den förda migrationspolitiken. I denna och andra mer känsliga frågor har andra partier och då främst S och M i viss utsträckning anpassat sin politik till SD. Partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet har mer hamnat i medieskugga i samband med regeringsförhandlingarna.