Debatt Valet är över, och i Kalmar läns kommuner har nya styren inlett fyra års arbete med att utveckla sina orter och göra dem till attraktiva platser att leva på. Men en sak lägger grunden för allt annat kommunalt arbete: Att skapa en miljö där kommuninvånare kan, vill och vågar starta och driva företag.

I dag skapas nämligen fyra av fem nya jobb i små och medelstora företag. Ett starkt och samarbetsinriktat företagsklimat är alltså helt avgörande för kommunens utveckling. Finns inte jobben söker sig invånarna någon annanstans, skatteintäkterna sjunker, servicen försämras – och så är den negativa spiralen i gång.

Var tredje svensk drömmer om att driva sitt eget företag, visar våra undersökningar. Tack vare dagens digitala verktyg är det enklare än någonsin. Ändå sjunker antalet registreringar av nya företag i Sverige. Under årets tre första kvartal har invånarna i Kalmar län startat tre procent färre nya företag jämfört med samma period i fjol.

Vellinge kommun i Skåne utsågs nyligen till Årets nyföretagarkommun 2018. Priset, som delas ut av Visma och NyföretagarCentrum, är ett kvitto på att det går att arbeta långsiktigt och framgångsrikt med att stärka det lokala företagsklimatet.

Här är våra fem viktigaste konkreta förslag till beslutsfattare i Kalmar läns kommuner, som kan ge fler nya och välmående företag.

1. Arbeta aktivt och löpande med företagarfrågor. Bygg olika typer av samverkan och nätverk mellan kommunen och företagen, skapa snabba kontaktvägar och uppmuntra lokala företag att delta i offentliga upphandlingar.

2. Samarbeta med aktörer som NyföretagarCentrum, som har lång erfarenhet av företagsrådgivning. Det höjer kvaliteten på de nya företag som startas och leder till att fler av dem klarar sig igenom startfasen.

3. Nyanlända och utrikesfödda har stor potential att bidra till de lokala företagen. Kartlägg vilka behov som finns på orten och matcha kompetens med efterfrågan.

4. Drivs många företag på orten av personer som närmar sig pensionering? Skapa mötesplatser för att främja generationsväxling, så att välmående verksamheter som ger jobb inte går i graven utan drivs vidare av yngre företagare.

5. Starta med skolan! Se till att utbildningskonceptet Ung Företagsamhet (UF) erbjuds på alla utbildningsprogram i gymnasiet. Den som får driva sitt första företag under skoltiden utvecklar sin företagsamhet och bygger nätverk för livet.

Goda förutsättningar för företagande är ett måste för att Kalmar län ska fortsätta att må bra, skapa sysselsättning och leverera välfärd. Alla beslutsfattare i länet: Satsa på det lokala företagsklimatet och få fler företag att blomstra!