Debatt I förra veckan la vi Moderater fram vårt budgetförslag i riksdagen.

Det bygger på den reformagenda som Alliansens partier gemensamt gick till val på. För Kalmar län betyder det sänkt skatt redan nästa år för 122 700 personer som jobbar samt för 59 491 pensionärer. Vi stärker samtidigt välfärden i länet med 120,4 miljoner kronor. Det är viktiga extra resurser till skolan, vården och omsorgen. Dessutom tar vi tydliga steg mot målet om 10 000 fler polisanställda i hela landet – det betyder 270 fler polisanställda i Kalmar län när satsningen är fullt utbyggd.

Vår budget tar tag i samhällsproblemen här och nu. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Viktiga beslut kan inte vänta och det behövs en ny riktning.

För det första krävs reformer för jobb och tillväxt. Vi sänker skatten för alla som jobbar – för att det stärker drivkrafterna till arbete. Och vi sänker skatten för alla pensionärer, även de med lägre inkomst – för att det är rättvist. Genom vårt förslag om tredubblat RUT-avdrag skapas fler enkla jobb.

För det andra vill vi återupprätta samhällskontraktet. Staten måste klara sina grundläggande uppgifter. Därför satsar vi tre miljarder kronor på försvaret redan 2019. Vi stärker Polisen för att bekämpa gängkriminalitet och stöldligor. Vi satsar på kortade vårdköer och fler undervisningstimmar i skolan.

För det tredje ska Sverige hålla ihop och vara ett jämlikt samhälle. Arbetslinjen ska gälla alla, och skolan ska ge vartenda barn en bra start i livet. Den som är nyanländ ska mötas av krav på att lära sig svenska för att kunna komma in i samhället.

Att Sverige ska hålla ihop handlar också om att man ska kunna leva och bo i hela landet. Därför fryser vi överindexeringen av bensinskatten, satsar på väg- och järnvägsunderhåll och ser till att det utlovade krisstödet till lantbruket blir verklighet.

För det fjärde behövs en migrations- och integrationspolitik som fungerar och är långsiktig. Den tillfälliga lagen, som löper ut i juli nästa år, ska förlängas till dess att en ny och permanent lagstiftning finns på plats.

Vi går nu fram med ett budgetförslag som är bra för hela landet. Inte för att vi vet att det kommer att genomföras, utan för att vi är skyldiga våra väljare att försöka. Moderaterna vill förverkliga den borgerliga politik som kan ge Sverige en ny riktning.