Debatt I tre månader har den liberala riksdagsgruppen, Centerpartiet och Liberalerna, skapat ett parlamentariskt dödläge i riksdagen, genom en envis och tondöv politisk agenda, som utestänger Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna från blocköverskridande samtal.

Går partier med liberal agenda även andras än väljarnas ärenden när de stödjer och medverkar till politiska beslut tillsammans med utländska kollegor i EU, FN eller andra organisationer, som till exempel Trilaterala Kommissionen, som Annie Lööf är invald i enligt Expressen? Många viktiga nationella åtgärdsprogram har därför blivit eftersatta i flera år. Man upplever riksdagen som en stat i staten. Vi väljare, som målgrupp, har blivit mindre intressanta för politikerna. Detta förhållningssätt till oss väljare kan vi ibland känna ha smittat av sig till kommunala politiker och tjänstemän. Fenomenet har ökat bland politiker och myndighetspersoner efter 1975. Det år Olof Palme tog bort tjänstemannaansvaret.

Att politikerna tillåtit så omfattande flyktinginvandringar, utan att först förvissa sig om att det svenska samhället skulle hålla för påfrestningarna, är obegripligt. Ännu i dag kan vi inte ge alla medborgare i Sverige bra hälso- och sjukvård, drägligt boende, utbildning, arbete och trygghet i städer och på landsbygd. Politikerna har begått tjänstefel i sina naiva och välmenta utövanden och därmed bidragit till ökning av radikala partisvansar, för att använda Jan Björklunds ord.

Vårt samhälle höll inte stången. Våra samhälleliga funktioner pallade inte för trycket. Det har skapat frustration och otrygghet i alla samhällsklasser. Över en miljon väljare har insett att de inte längre tillhör den målgrupp som kan komma i åtnjutande av sina liberala politikers erbjudanden som uppfattas som tomma ord. De har visat sitt missnöje mot den förda politiken genom att ge sina röster till SD som har reagerat tydligast mot den liberala flyktinginvasionen i vårt land. Alla som sympatiserar med SD:s politik kallas högerkonservativa, rasister eller invandrarfientliga av liberala politiker och före detta statsministern Stefan Löfven. Hur kan man nedvärdera före detta kunder som inte längre tycker att ens produkt är bra? Bäst-före-datum har ju gått ut för länge sedan!

De liberala ledorden har till slut fått motsatt verkan och försatt Sverige i ett mycket allvarligt läge, där klyftan mellan rika och fattiga har ökat på ett oroväckande sätt. Vi behöver därför ett nytt politiskt ledarskap som kan styra och verka med ledorden ”Sverige först” för ögonen. Sverige behöver en rejäl upprustning på många områden innan man tar till sig nya internationella uppdrag. Det är viktigt att återskapa förtroendet för Sverige både inom och utom landets gränser. Den statsminister som till slut blir vald, måste vara visionär, tänka i nya banor, och samla riksdagspartierna kring ett långsiktigt nationellt projekt som enar och knyter ihop landet från norr till söder. Målsättningen ska vara att genomföra och förbättra klimatet, infrastrukturen, IT, skolor och lärosäten, sjuk- och hälsovård, samhälls-, civil- och brandförsvar och vårt lands militära försvar mot främmande makt. Kompass, kraftsamling, kvalitet och kontroll kommer att vara nyckelord för framgång.

När politikerna visar att de kan omsätta de politiska budskapen och orden frihet, solidaritet och människors lika värden i handling och mätbara resultat, då kan vi väljare börja tro på politiker, myndigheterna och Sverige som ett framtidsland.