Debatt Svar på debattartikeln Återinför kunskapsskolan publicerad den 4 juni Har blivit upplyst om att det i Västervikstidningen publicerats en debattartikel med rubriken ”Återinför kunskapsskolan” skriven av Per-Olof Henningsson. Efter att ha läst den så tycker jag att det finns anledning till att framföra några synpunkter på dess innehåll.

I inledningen och slutet av artikeln så pekar författaren på socialdemokraterna som orsaken till att studentexamen avskaffades. Då vill jag bara tala om att den utvecklingen skulle man kunna säga startades med att grundskolan infördes. En satsning på utbildning från åtta till nio års obligatorisk skola för alla. Är det dåligt kan man fråga sig?

Därefter tittade man på den fortsatta skolgången där ALLA partier i Riksdagens andra kammare 1964-65 beslutade GEMENSAMT att införa en gymnasieskola 1968 utan ett avslutande prov på examensdagen. Istället skulle man se elevens utveckling under hela skolgången.

Det gjorde bl. a. att elever som inte lyckades att prestera vid just detta enda tillfälle slapp gå ut bakvägen när deras klasskamrater kunde springa ut på framsidan och mötas av hyllningar från släkt och vänner. En ytterligare pluseffekt var att fler elever från grundskolan kunde fortsätta sina studier även om föräldrarna inte hade så höga inkomster, något som Per-Olof Henningsson tydligen ogillar.

Jag vill fortsätta med att påpeka att man inte behöver återinföra en kunskapsskola.

Den finns och har alltid funnits. Jag menar då kunskap i betydelsen: fakta, förståelse, färdigheter som är tillägnade genom studier eller erfarenheter och därför inte enbart genom betyg.

Vad gäller de olika punkter som Per-Olof Henningson tar upp så har han rätt i att med högre betygskrav för intag på gymnasiet så kommer förmodligen färre elever att få icke godkända betyg

men det löser inte problemet med att samhället kräver högre utbildningar för fler och fler yrken.

Andra punkten att fler skulle söka sig till praktiska yrkesutbildningar är inte säkert då denna möjlighet alltid har funnits.

Om någon kallar en avslutning för studentexamen tycker jag inte är något stort problem och inte heller att de gläds åt detta med att skaffa en studentmössa.

Låt dem glädjas på den dagen efter 12 års skolgång som är en förutsättning för resten av deras liv.