Debatt Kalmar län kan på många sätt liknas vid Norrlands inland. Historiskt har det i många kommuner liksom i landstinget varit lika politiskt rött som Norrlands inland.

Men också infrastrukturen är på många sätt lika eftersatt som i norra Sverige. Ibland har vi det till och med värre här i sydöstra Sverige. Arbetspendlare använder sig ofta av järnvägen för att ta sig till och från både Växjö och Linköping. Järnvägen är en avgörande del för att vår region skall kunna utvecklas och expandera. Järnvägssatsningarna har under lång tid lyst med sin frånvaro och detta märks tydligt vad gäller underhåll av järnvägsnätet med följd att resenärer upplever tågpendlingen till och från vår region som osäker.

Kalmar län är beroende av järnvägen. En säker och pålitlig tågtrafik säkerställer arbetspendling inom länet samt möjliggör att vi snabbt och säkert kan ta oss ut till stambanan som tar oss vidare mot Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn. Den som åkt mellan Kalmar och Växjö har säkert inte lyckats undgå hur lätt det är att minsta tågmöte gör att man missar sin anslutning i Alvesta. När man planerar en resa med Stångådals­banan från Kalmar och norrut till Blomstermåla, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Linköping så har allt för många fått erfara att en tåganslutning ersatts med buss. Osäkerheten med Tjustbanan är dessutom ett kapitel för sig.

För att vi i vår region ska kunna resa med tåg till Växjö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Köpenhamn måste ökade satsningar och upprustningar av vårt järnvägsnät ske. Det kan inte fortsätta likt det är idag att Kalmar län är en bortglömd del när det kommer till infrastruktursatsningar. Regering efter regering har, trots att ansvariga ministrarna ibland hämtats från vår del av landet, ändå nonchalerat vårt läns behov av tydliga och rejäla investeringar i järnvägsnätet. Tågresandet måste få chans att öka, det är vi alla överens om. Dock är det väldigt svårt att motivera folk att välja tåget framför bil eller flyg när osäkerheten om man kommer fram i tid eller om det ens går är så pass stor.

Utmaningarna med att stärka upp möjligheterna för ökat resande med tåg inom länet samt till och från vår region är stora. I förslaget till regionplan finns positiva skrivningar men större nationella satsningar är nödvändiga för att långsiktigt säkra trafiken. Vi har inte råd att avstå från ett offensivt påverkansarbete gentemot statliga myndigheter och regeringen. Såväl signalsystem, underhållsarbete och mötesspår är det som behövs för att klara järnvägarna i norra länet. Kust- till kustbanan behöver fortsatta kontinuerliga upprustningar men vi måste samtidigt arbeta för att förverkliga en långsiktig vision det vill säga dubbelspår Kalmar–Alvesta. En sådan satsning skulle förkorta restiden ut till stambanan men också kraftigt minska hindren längs vägen som kan skapa förseningar och missade anslutningar.

Vi behöver kraftfulla satsningar som gör vårt tågresande säkrare och mer pålitligt. På nästa sammanträde med Regionfullmäktige där landstingsplanen 2019-2021 står på agendan ser vi fram mot debatt och hoppas på beslut som tar oss ett steg framåt. Det är ohållbart att vi fortsättningsvis är en bortglömd region vad gäller infrastruktursatsningar. För att vår region ska vara en växande och attraktiv arbetsmarknadsregion behövs upprustning av infrastrukturen som möjliggör modern tågtrafik.