Debatt Idag firar vi att Västerviks sjukhus fyller 150 år, det är verkligen värt att uppmärksamma!

Västerviks lasarett togs i bruk 1869 och hade då plats för både kroppsligt och psykiskt sjuka. I början av 1900-talet så utvecklades lasarettet till en mycket framstående sjukvårdsinrättning genom bland annat tillkomsten av en barnbördsavdelning.

Många olika verksamheter har funnits på sjukhuset genom åren men uppdraget har varit detsamma, att erbjuda invånarna i norra länsdelen en bra och säker vård.

Sjukhusets 150 år har präglats av ständig utveckling och det är inte alls konstigt. Sjukvården utvecklas ständigt då det kommer nya rön, framför allt har den tekniska utvecklingen i många fall förändrat verksamheten i grunden.

Dagens moderna Västerviks sjukhus har en mycket stor betydelse för hälso- och sjukvården i Kalmar län med en väl fungerande verksamhet som bedriver sjukvård med hög kvalitet, inte minst för våra invånare i norra länsdelen. Sjukhuset erbjuder en bred verksamhet som ger befolkningen i norra länsdelen en nära och tillgänglig vård. Sjukhusets 150 år visar på en positiv utveckling av verksamheten som är nödvändig för att kunna möta de behov som ställs nu och i framtiden. Det syns också i att sjukhuset har kommit högt i Dagens Medicins rankning av sjukhus flera år och att till exempel AT-läkarna anser att sjukhuset är bäst för läkare under utbildning att vara på. I undersökningar om patientnöjdhet så hamnar också sjukhuset i topp.

Det är mycket positivt som hänt genom åren och utvecklingen fortsätter. Regionen har till exempel beslutat om att införa palliativa vårdplatser på sjukhuset och att renovera lokaler för neonatalvården. Nu förbereds också en byggnation av nya psykiatrilokaler för att ge moderna och funktionella lokaler till den psykiatriska vården.

Vi i Länsunionen känner en stolthet över Västerviks sjukhus och den verksamhet som bedrivs och de utmärkelser som sjukhuset fått i olika rankingar. Vi är också glada för den breda politiska enighet som i mångt och mycket råder kring sjukhusets verksamhet. Sjukhuset har precis som de flesta andra sjukhus runt om i landet sina utmaningar, inte minst kring bemanningsfrågan. Detta är något som vi gemensamt måste arbeta med för att hitta långsiktiga lösningar.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet och vi blickar framåt mot ytterligare många år med en bra och viktig medicinsk verksamhet på Västerviks sjukhus. Vi vill inte bara framföra ett grattis utan även ett tack till alla de medarbetare som under åren gjort framgångarna möjliga. I denna tacksamhet instämmer säkert invånarna i den norra länsdelen.