Debatt Rese- och semesterföretaget Airbnb har beslutat upphöra att erbjuda semesterboenden i olagliga israeliska bosättningar på det ockuperade Västbanken. Nu måste även Booking.com och andra aktörer ta sitt ansvar och följa exemplet!

I ett uttalande förklarar Airbnb att man avsatt ”avsevärd tid” på att se över sina rutiner vad gäller uthyrning på ockuperad mark och hoppas att åtgärden att stryka bosättningarna från sina listor ”hellre förr än senare” skall bidraga till en ”hållbar, varaktig fred” i området.

Förmodligen har den internationella BDS-rörelsen (Bojkott, Deinvesteringar, Sanktioner) haft betydelse för beslutet. BDS är det palestinska civilsamhällets icke-våldssvar på ockupationen, och man har sedan 2005 uppmanat oss i våra länder att med hjälp av olika bojkottaktioner – i likhet med de aktioner som fick apartheidregimen i Sydafrika på fall - få den israeliska ockupationen att upphöra. Vädjan har hörsammats av en rad människorättsorganisationer, politiker och företagare - och artister, idrottsmän och andra har valt att tills vidare inte uppträda eller verka i Israel. Stora banker och pensionsfonder har dragit tillbaka sina investeringar och företag som SodaStream, G4S, Veolia och mobilgiganten Orange har förmåtts avsluta projekt på ockuperad mark.

I en färsk rapport, ”Bed and Breakfast on Stolen Land”, listar människorättsgruppen Human Rights Watch” (HRW) omkring 200 Airbnb-boenden på stulen palestinsk mark. Man konstaterar att ägarna till den beslagtagna jorden inte själva kan vare sig besöka ägorna eller checka in och bo på de boenden som erbjuds – något som i stort sett vilken turist från hela världen kan. HRW noterar att Västbanken är det enda ställe i hela världen där Airbnb – tvärtemot sin egen värdegrund – diskriminerar människor utifrån nationellt och etniskt ursprung. Detta får nu förhoppningsvis ett slut.

Vad gäller Booking.com listar HRW 26 boenden. Det är ett oavvisligt krav att även dessa tas bort från uthyrningslistorna. Förutom att bosättningarna som sådana är olagliga enligt internationell rätt – vilket konstaterats i ett antal FN-resolutioner och senast den oerhört viktiga resolutionen 2334 i FN:s säkerhetsråd den 23 december 2016 – innebär samröre med bosättarekonomin att ockupationen förlängs och fördjupas. Varje övernattning i en illegal bosättning flyttar en rättvis och hållbar fred en aning längre bort.

Är det då någon mening med en bojkott? Ja, den israeliska regimen är uppenbart mer oroad av bojkotter än av vilka som helst våldsaktioner från olika militanta palestinska grupper, och har lagt ner stora resurser på att försöka stoppa BDS-rörelsen.

Det bästa sättet att stoppa BDS-rörelsen är antagligen att helt enkelt upphöra med ockupationen. Många vill egentligen göra affärer med Israel, men ockupationen och förtrycket av palestinierna sätter avgörande hinder för en normal relation. Det borde alltså vara möjligt att bojkotta bort ockupationen, vilket kan ske utan ytterligare våld eller blodspillan.

Här kan vi alla göra en insats. Genom att påverka våra politiker att införa sanktioner, suspendera det förmånliga handelsavtalet med Israel och upphöra med det militära samarbetet. Genom att i våra idrotts-, kultur-, vetenskaps- och andra föreningar se till att utbytet med Israel tills vidare ställs in och genom att påverka SVT att inte skicka något svenskt bidrag till Eurovisionsschlagern i Israel i vår. Givetvis köper vi inte israeliska varor. En vara vars streckkod börjar med siffrorna 729 är tillverkad i Israel. Köp den inte!