Sent mål innebar förlust för Gullringen - Vimmerby Tidning