Smålandsidrotten och flera förbund går samman i gemensam satsning - Vimmerby Tidning