Kommunen ska ha kvar resecentrum - Vimmerby Tidning