De vill köpa fastigheten på Trekanten - Vimmerby Tidning