Krav på åtgärder mot brister på Tuna skola - Vimmerby Tidning