Våldsbrotten har minskat något i kommunen - Vimmerby Tidning