Här planeras 30 nya lägenheter - Kommunen säljer mark för 2,8 miljoner - Vimmerby Tidning