Endast fem sökande inför hösten - Vimmerby Tidning