Debatten om Stångådalsbanan fortsätter - Vimmerby Tidning