Sveriges största bo-och samhällsexpo - Vallastaden växer upp i rekordfart - Vimmerby Tidning

Sveriges största bo-och samhällsexpo - Vallastaden växer upp i rekordfart

2017-02-13 16:40

Vallastaden är en helt ny stadsdel väster om Linköpings innerstad och en väsentlig del av stadsdelen kommer också i september att bli Sveriges största bo- och samhällsexpo.

På rekordtid har 40 aktörer byggt ett stort antal bostäder och skapat en blandad stadsdel som består av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar.

Ett företag som verkligen har satt sin prägel på allt detta är Okidoki AB. Det var variation och flexibilitet som gjorde att arkitektbyrån OkiDokis bidrag "Tegar" vann tävlingen om Vallastadens plan år 2012. Det förslaget har man hämtat inspiration från hur städer byggdes förr i tiden; små tomter, individuella hus och blandade funktioner. Det har inte varit ett helt okontroversiellt bidrag som format Vallastadens struktur. Men nu när man ser konturerna av ett kommande resultat och de kommentarer som byggherrarna ger idag, när det nästan är färdigbyggt, vittnar om att det är aldrig fel att spänna en båge.

Tillåtande struktur

Byggnationen av den första etappen som omfattar 1 000 nya bostäder, kontor och verksamheter pågår för fullt och de första invånarna har redan flyttat in. Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Dessa idéer är fokus som präglar hela stadsdelen från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

En helt ny samhällsbyggnadsmodell har utvecklats för stadsdelen och den modellen innefattar ett antal principer och metoder som alla ryms inom rådande regelverk och syftar till att främja, mångfald, resurseffektivitet och social hållbarhet.

- Detaljplanen är utformad för att vara tillåtande inom strukturerande ramar. Gestaltningen är fri, endast stadskvalitéer och hållbarhetsaspekter regleras. Marktilldelningen utgår från småskalig fastighetsbildning och genomförs först efter det att detaljplanen är klar. Det ger möjlighet även för små och oetablerade aktörer och en stad präglad av innovation och mångfald, berättar Rickard Stark som är ansvarig områdesarkitekt för Vallastaden 2017 och grundare av Okidoki och fortsätter.

Marken har tilldelats utifrån en lista med kvalitetskriterier. Exempelvis premieras olika typer av satsningar på social och ekologisk hållbarhet och arkitektoniska och stadsmässiga kvalitéer. Syftet är att skapa en stadsdel som är blandad både vad gäller invånare och arkitektur.

Möjliggöraren

Ett 40-tal olika aktörer bygger i Vallastaden, projekt av varierande karaktär vad gäller boendetyp, storlek, upplåtelseform och gestaltning. Redan nu har stadsdelen blivit en viktig inspirationskälla som ger förnyat självförtroende till många planerare och arkitekter runt om i landet.

- Som jag ser det så är Vallastadens viktigaste roll den som "möjliggörare". Genom arbetssättet med färdig detaljplan, småskalig fastighetsindelning och markanvisning på kvalitet istället för pris så kan fler vara med och bidra med innovationer till ett bättre stads- och bostadsbyggande, säger Rickard Stark.

Sveriges största bo-och samhällsexpo - Vallastaden växer upp i rekordfart

Genom att kommentera på Vimmerbytidning.se så godkänner du våra regler