Projektet Kindamat blev ideell förening - Vimmerby Tidning