Lovisa Monell susade fram mellan Oxberg och Mora - Vimmerby Tidning