Kött är ämnet på Kindamats fjärde temakväll - Vimmerby Tidning