Halvsekelgammalt beslut undanröjt - Vimmerby Tidning