KD positiva till vindkraftsutbyggnad - Vimmerby Tidning