Väntjänsten förgyller tillvaron för de äldre i Horn - Vimmerby Tidning